Miljösystem

Fordonsprofil strävar ständigt efter att minska den direkta och indirekta negativa miljöpåverkan som bolagets verksamhet kan föra med sig genom att i möjligaste mån anpassa miljöaspekterna i arbetet.

Fordonsprofils miljöarbete sker i fyra steg:

1. Planering:

Identifiera miljöaspekter, lagar och andra krav, miljömål och handlingsplaner

2. Genomförande

Resurser, ansvar och befogenheter, kompetens och utbildning, kommunikation, dokumentation, dokumentstyrning och verksamhetsstyrning

3. Kontroll

Övervakning och mätning, utvärdering av lagar och andra krav, avvikelsehantering, internrevisioner och redovisande dokument

4. Förbättring

På Fordonsprofil strävar vi efter en ständig förbättring inom miljöarbetet

Besök oss

  • Flöjelbergsgatan 7b, 431 37 Mölndal

Fordonsprofil ®

Fordonsprofil är en del av IVAB (Information Väst AB) som erbjuder monteringslösningar för utomhusreklam.

Copyright 2019 © All rights Reserved